[logo]
GEORG MOHR-KONKURRENCEN

Georg Mohr-Konkurrencen 2023

1. runde: tirsdag den 22. november 2022 (90 minutter).
2. runde: tirsdag den 10. januar 2023 kl. 9.00 - 13.00.
Plakat til download (2023)


Deltagelse i Georg Mohr

Hvert år kort før 1. runde sender vi breve til gymnasiernes matematiklærere med oplysning om en webadresse og et password som en kontaktlærer skal benytte hvis skolen vil tage del i Georg Mohr-Konkurrencen. Passwordet gælder for hele det kommende år.

Hvis du er lærer i udskolingen og har særligt dygtige elever, kan de også deltage. Inden de tilmeldes er det en god idé at de prøver kræfter med et 1. runde opgavesæt fra tidligere. Du kan skrive til og tilmelde din skole.

Se mere under kontakt.


Deltagelse i første runde

Det kræver ikke tilmelding af den enkelte elev at være med i 1. runde af konkurrencen, men skolen skal være tilmeldt konkurrencen. Opgavesættet til 1. runde kan kontaktlærerne på skolerne downloade nogle dage før konkurrencen vha. det tilsendte link og password. Svarark og diplomer til deltagere med mindst 10 rigtige downloades samme sted.


Studiekreds inden første runde

Der er udviklet materiale til studiekreds op til 1. runde. Materialet er inddelt i fire emner: algebra, geometri, talteori og kombinatorik.

Man kan fx holde fire gange studiekreds - en med hvert emne. Man kan også nøjes med en eller to og kun tage lidt fra hvert emne. Materialet er inddelt i små afsnit så man nemt kan tage dele og bruge. Hvert afsnit indeholder eksempler der illustrerer en bestemt idé, og derefter nogle tilhørende opgaver. Der er grundige løsninger til alle opgaver bagerst.

Materialet findes her:

Studiekreds inden anden runde

På en del skoler afholdes en studiekreds for interesserede elever inden konkurrecen.

Der er lavet materiale til hver af de fire emner der lige er klar til en studiekreds. Til hvert emne er der en værktøjskasse, eksempler på hvordan man benytter værktøjskassen, og opgaver hvor en del er fra 2. runde. Der er desuden løsninger til samtlige opgaver.

Materialet til studiekreds:

Hvis man ikke har holdt studiekreds inden 1. runde, kan man også bruge materialet til 1. runde i en studiekreds til 2. runde og fx supplere med nogle af de lettere opgaver fra 2. runde.


Forslag til hvordan 1. runde kan afholdes på skolen

Idéen med en første runde er bl.a. at give mange elever lejlighed til at møde flere og mere kreative facetter af matematik end de kender i forvejen, og måske opdage evner for konkurrencematematik på et ikke alt for krævende niveau. Nedenfor er forslag til to forskellige modeller.

1. runde i den almindelige undervisning

I denne model indgår deltagelse i 1. runde som en del af den almindelige matematikundervisning. Prøven afholdes på alle matematikhold med fx matematik A i løbet af dagen. Når alle prøver er afholdt, optælles svarene, og eleverne får besked.

Fordele: Dygtige elever der ikke selv ville have tilmeldt sig konkurrencen, kan få øjnene op for at Georg Mohr er noget for dem. Prøven indgår i matematikundervisningen uden at berøre andre fags undervisning.Ulemper: Måske har ikke alle matematikhold timer den dag. Man kan i så fald måske bytte sig til et modul.

1. runde for udvalgte elever

I denne model opfattes matematik som noget der dyrkes af interesserede elever på linie med forskellige sportsgrene. Mange bør have chancen til første runde. I løbet af dagen arrangeres afholdelse af 1. runde i et stort lokale/en sal med plads til de deltagende elever, evt. i flere omgang. Interesserede elever melder sig til lokalt på skolen og tages ud af den almindelige undervisning for at deltage i 1. runde. Når sidste hold har besvaret prøven, opgøres resultaterne osv.

Ulemper: Med denne procedure for afvikling mister eleverne deltagelse i andre fag i lighed med hvad der sker når enkelt-elever deltager i f.eks. sportsarrangementer i skoletiden.


Tilmeldning af elever til 2. runde

Elever med mindst 12 rigtige svar i Georg Mohr-Konkurrencens første runde kan som hovedregel deltage i anden runde. Det er skolen der bestemmer hvilke elever den vil melde til. Skolens kontaktlærer kan ved at benytte link og kodeord fra kodebrevet (tilsendt forud for første runde) tilmelde elever. Tilmelding til anden runde kan foregå så snart første runde er afsluttet.


Resultatet af 2. runde

Her på hjemmesiden offentliggøres en samlet oversigt over konkurrencens resultat og en liste over vindernes navne, skoler og pointtal.

Pointtal for øvrige deltagere er kun tilgængelige for de enkelte skoler. De kan ses ved at benytte link og kodeord fra kodebrevet.


Materiale til dygtige elever

Til særligt dygtige elever der vurderes at have gode chancer for at blive vindere, kan anbefales ''Tip til anden runde'' og noget af det træningsmateriale der anvendes i træningen til de internationale matematikkonkurrencer.

Materialet samt en vejledning til det findes her.


Webmaster:
. Sidst ændret: 20/09-23 12:04.