Georg Mohr-Konkurrencen og videregående matematikkonkurrencer

Georg Mohr-Konkurrencens vinderseminar

2022

Vinderseminaret 2022 blev afholdt søndag d. 27. februar til onsdag d. 2. marts for 69 vindere og 12 wildcards.

Vinderseminaret bød på foredrag, fordybelse i matematiske opgaver og ikke mindst fejring af alle Georg Mohr-Konkurrencens vindere.

[Billede]
Fordybelse i Matematik
[Billede]
Gruppebillede ved præmieoverrækkelse

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


Alment

Vinderseminaret er præmien for at være vinder af Georg Mohr-Konkurrencen og er således den festlige kulmination på hele Georg Mohr-forløbet. Imidlertid er vinderseminaret samtidig begyndelsen på et nyt forløb med træning og udtagelse til de forskellige videregående matematikkonkurrencer. Allerede på vinderseminaret arbejdes der derfor med emner som man skal have kendskab til for at have en chance i de videregående konkurrencer, og der sluttes med en prøve. På grundlag af resultaterne dér udtages op til 20 elever som bliver indbudt til den første træningsweekend nogle uger senere og får tilbud om at deltage i Den Nordiske Matematikkonkurrence. Resultatet i Den Nordiske Matematikkonkurrence indgår i grundlaget for udtagelsen af et hold på 6 elever til den Internationale Matematikolympiade i juli, og et hold på 5 elever til den regionale matematikkonkurrence Baltic Way i november.

Værtskabet har i mange år gået på skift mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet, men i 2015 blev det afholdt på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø.


2021

Vinderseminaret 2021 blev afholdt virtuelt lørdag d. 27. februar til tirsdag d. 2. marts for 61 vindere og wildcards.

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2020

Vinderseminaret 2020 blev afholdt lørdag d. 22. februar til tirsdag d. 25. februar for 52 vindere og 3 wildcards. Det er rekordmange vindere og wildcards!

Vi havde tre spændende foredrag. Asbjørn Nordentoft fra KU fortalte om ''Farvelægninger af de hele tal og Erdös' Diskrepans Formodning'', Kaare Danielsen (direktør Jobindex A/S) om ''Jobmuligheder for matematikere'' og Niels Martin Møller fra KU om ''Geometri, topologi og differentialligninger''.

[Billede]
Niels Martin Møller holder foredrag.

Georg Mohr-Konkurrencens vindere samlet til præmieoverrækkelse.

[Billede]
Georg Mohr-Konkurrencens vindere.

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2019

Vinderseminaret 2019 blev afholdt søndag d. 3. marts til onsdag d. 6. marts for 47 vindere og 4 wildcards. Det er rekordmange vindere og wildcards!

I år kom gæsteforelæser lektor David Kyed fra SDU, Institut for Matematik og Datalogi, og holdt et spændende foredrag om ''Kardinalitet og uendelighed''.

[Billede]
David Kyed holder foredrag.

Deltagerne hyggede sig med udfordrende opgaver, og der blev spillet mange forskellige slags spil om aftenen. Vinderseminariet blev afsluttet med en test der afgør hvem der går videre til Den Nordiske Matematikkonkurrence 1. april

[Billede]
Georg Mohr-Konkurrencens vindere.

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2018

Vinderseminaret 2018 søndag d. 4. marts til onsdag d. 7. marts blev hold for rekordmange deltagere nemlig 41 vindere og 3 wildcards.

Det har været muligt at udvidde til så mange pga. vores to nye sponsorer Jobindex og VILLUM FONDEN.

På vinderseminariet var der teori og opgaver i talteori, geometri, algebra, invarianter og spilstrategier.

Desuden hørte deltagerne to spændende foredrag. Kaare Danielsen, direktør Jobindex A/S, fortalte om Jobmuligheder for matematikere, og Lektor Lisbeth Fajstrup, Institut for Matematiske Fag, Aalborg Universitet, holdt festforedrag om "Kvaternioner, Rotationer og højere dimensionale kugleflader".

[Billede]
Lisbeth Fajstrup holder foredrag.

Tirsdag blev vinderne fejret med præmieoverrækkelse hvor alle fik matematikbøger og en flot vinderseminarkop med en Georg Mohr-konstruktion med passer.

[Billede]
Deltagerne samlet til præmieoverrækkelse.

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2017

Vinderseminaret 2017 blev afholdt på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø søndag d. 5. marts til onsdag d. 8. marts for årets vindere og wildcards. Seminaret bød bl.a. på foredrag af Steen Markvorsen (DTU) om Geometrisk analyse, parametrisk design, og robot-assisterede konstruktioner og af Søren Galatius (KU) om "Algebraisk topologi".

[Billede]
Steen Markvorsen holder foredrag.

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program

[Billede]
Vinderne ved præmieoverrækkelsen.

2016

Vinderseminaret 2016 blev afholdt på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø lørdag d. 5. marts til tirsdag d. 8. marts for årets 27 vindere og 3 wildcards. Deltagerne blev udfordret med teori og opgaver i talteori, algebra, geometri og invarianter, og de hørte foredrag af Asbjørn Nordentoft (KU) om Tvillingeprimtal og foredrag af Simon Kristensen (AU) om Pells ligning.

[Billede]
Asbjørn Nordentoft holder foredrag.

Til receptionen mandag d. 7. marts fejredes alle vindere og wildcards med en præmieoverrækkelse. Præmierne var spændende matematikbøger doneret af Gyldendal og Matematiklærerforeningens forelag. Desuden en flot kop med en Georg Mohr-konstruktion med passer.

[Billede]
Præmieoverrækkelse.

Vinderseminaret sluttede af med en prøve der afgør hvilke 20 der går videre til Den Nordiske Matematikkonkurrence 2016.

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2015

Vinderseminaret 2015 blev afholdt på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø søndag d. 1. marts til onsdag d. 4. marts for årets 25 vindere og 5 wildcards. Deltagerne blev udfordret med teori og opgaver i talteori, algebra, geometri og invarianter, og lektor Henrik Granau Holm holdt foredrag om "polynomier i flere variable" og professor Matthias Christandl om "Kvante spil".

Vinderseminaret slutter altid af med en prøve der afgør hvilke 20 der går videre til Den Nordiske Matematikkonkurrence 2015.

Vinderseminaret arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2014

Vinderseminaret 2014 blev afholdt på Syddansk Universitet søndag d. 2. marts til onsdag d. 5. marts for årets 22 vindere og 8 wildcards. Her mødte deltagerne workshops om bl.a. talteori, invarianter og geometri med fokus på at løse udfordrende opgaver der skal klæde dem på til de videre konkurrencer. Desuden hørte de foredrag af David Kyed og Bjarne Toft fra Syddansk Universitet om henholdsvis "Kardinalitet og endelighed" og "Piet Hein og Martin Gardner - løste og uløste problemer".

Vinderseminaret blev afsluttet med en prøve der afgjorde hvilke 20 der gik videre til Den Nordiske Matematikkonkurrence 2014.

Vinderseminaret var arrangeres af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2013

[Billede]
Lisbeth Fajstrup holder foredrag.

Vinderseminaret 2013 blev afholdt søndag den 3. marts til onsdag den 6. marts på Aalborg Universitet for årets 25 vindere og 8 wildcards. Det bød på spændende foredrag og masser af udfordrende opgaver. Lisbeth Fajstrup fra Aalborg Universitet holdt foredrag om "Hullernes matematik - hvordan man kender forskel på en badebold og en badering" og Arne Jensen fra Aalborg Universitet holdt festforedraget "Fra Newton til det digitale fotografi". Deltagerne lærte desuden en masse om talteori, invarianter, geometri og løsning af ligninger.

Vinderseminaret blev afsluttet med en prøve der afgjorde hvilke 20 der gik videre til Den Nordiske Matematikkonkurrence.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program

2012

Vinderseminaret 2012 fandt sted i dagene søndag den 4. marts til onsdag den 7. marts på Danmarks Tekniske Universitet med indkvartering på vandrerhjem. Ved vinderseminaret blev der arrangeret foredrag, opgaveløsning samt fagligt og socialt samvær, og der blev afholdt en reception for vinderne. Ud over årets 22 vindere deltog 6 "wild cards", elever fra 9. klasse, 1.g og 2.g der placerede sig tæt på vindergrænsen.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2011

Vinderseminaret 2011 fandt sted i dagene søndag den 6. marts til onsdag den 9. marts på Aarhus Universitet med indkvartering på vandrerhjem. Ved vinderseminaret blev der arrangeret foredrag, opgaveløsning samt fagligt og socialt samvær, og der blev afholdt en reception for vinderne. Ud over årets 26 vindere deltog 3 "wild cards", elever fra 1.g og 2.g der placerede sig tæt på vindergrænsen.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2010

Vinderseminaret 2010 fandt sted i dagene søndag d. 7. marts til onsdag d. 10. marts på Matematisk Afdeling, Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet med indkvartering på vandrerhjem. Ved vinderseminaret blev der arrangeret foredrag, opgaveløsning samt fagligt og socialt samvær, og der blev afholdt en reception for vinderne. Ud over årets 22 vindere deltog otte "wild cards", elever fra 1.g og 2.g der placerede sig tæt på vindergrænsen.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2009

Vinderseminaret 2009 fandt sted i dagene søndag d. 1. marts til onsdag d. 4. marts på Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet, Odense med indkvartering på vandrerhjem. Ved vinderseminaret blev der arrangeret foredrag, opgaveløsning samt fagligt og socialt samvær, og der afholdes en reception for vinderne. Ud over årets 26 vindere deltog 3 "wild cards", elever fra 1.g og 2.g der placerede sig tæt på vindergrænsen.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Sven Toft Jensen og Kirsten Rosenkilde.

Program
Omtale på Syddansk Universitets hjemmeside.


2008

Vinderseminaret 2008 fandt sted i dagene søndag d. 2. marts (eftermiddag) til onsdag d. 5. marts (eftermiddag) på Institut for Matematiske Fag, Aalborg Universitet med indkvartering på Aalborg Vandrerhjem. Til vinderseminaret blev inviteret årets 19 vindere samt 8 "wild cards", elever fra 1.g og 2.g der placerede sig tæt på vindergrænsen.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde og Sven Toft Jensen.

Program
Festforelæsning ved Kim Knudsen: Google Pagerank. Hvordan man finder en nål i en høstak


2007

Vinderseminaret fandt sted i dagene søndag d. 25. februar til onsdag d. 28. februar. Vært for vinderseminaret 2007 var Danmarks Tekniske Universitet DTU. Indkvartering fandt sted på Danhostel Copenhagen City. Aftenseancer samt den afsluttende prøve fandt sted på N. Zahles Gymnasieskole.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde.

Program


2006

Vinderseminaret fandt sted i dagene søndag d. 26. februar til onsdag d. 1. marts. Vært for vinderseminaret 2006 var Aarhus Universitet. Indkvartering fandt sted på Århus Vandrerhjem. Til vinderseminaret var inviteret vinderne af Georg Mohr-Konkurrencen 2006 samt yderligere syv 1.g og 2g elever der placerede sig lige uden for vinderrækken.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Sven Toft Jensen.

Program


2005

[Billede]
Deltagere i vinderseminaret 2005 med gæsten fra Burkina Faso.

Vinderseminaret 2005 fandt sted i dagene søndag d. 27. februar til onsdag d. 2. marts med indkvartering på Bellahøj Vandrerhjem, hvor der også blev arrangeret opgaveregning. Forelæsninger, reception og præmieoverrækkelse fandt sted på Matematisk Afdeling, Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet. Til vinderseminaret var inviteret vinderne af Georg Mohr-Konkurrencen 2005 samt tre 1.g elever der placerede sig lige uden for vinderrækken. Gæst: Charles Nassouri, inspektør for matematikundervisningen i Burkina Faso og tilknyttet universitetet i Ouagadougou.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Kirsten Rosenkilde og Marianne Terp.

Program
Beretning fra en deltager


2004

Vinderseminaret 2004 fandt sted i dagene søndag d. 22. marts til onsdag d. 25. marts, og Odense Universitet var vært for arrangemenet. Til vinderseminaret var inviteret vinderne af Georg Mohr-Konkurrencen 2004.

Vinderseminaret var arrangeret af arbejdsgruppen vedr. Georg Mohr-Konkurrencen. Kontakt: Sven Toft Jensen.