Georg Mohr-Konkurrencen og videregående matematikkonkurrencer

Til lærerne

Deltagelse i Georg Mohr

Hvert år kort før 1. runde sender vi breve til gymnasiernes matematiklærere med oplysning om en webadresse og et password som en kontaktlærer skal benytte hvis skolen vil tage del i Georg Mohr-Konkurrencen. Passwordet gælder for hele det kommende år.

Hvis du er lærer i udskolingen og har særligt dygtige elever, kan de også deltage. Inden de tilmeldes er det en god idé at de prøver kæfter med et 1. runde opgavesæt fra tidligere. Du kan skrive til og tilmelde din skole.

Se mere under kontakt.

Deltagelse i første runde

Det kræver ikke tilmelding af den enkelte elev at være med i 1. runde af konkurrencen, men skolen skal være tilmeldt konkurrencen. Opgavesættet til 1. runde kan kontaktlærerne på skolerne downloade nogle dage før konkurrencen vha. det tilsendte link og password. Svarark og diplomer til deltagere med mindst 10 rigtige downloades samme sted.

Studiekreds inden 1. runde

Der er udviklet materiale til studiekreds op til 1. runde. Materialet er inddelt i fire emner: algebra, geometri, talteori og kombinatorik.

Man kan fx holde fire gange studiekreds - en med hvert emne. Man kan også nøjes med en eller to og kun tage lidt fra hvert emne. Materialet er inddelt i små afsnit så man nemt kan tage dele og bruge. Hvert afsnit indeholder eksempler der illustrerer en bestemt idé, og derefter nogle tilhørende opgaver. Der er grundige løsninger til ALLE opgaver bagerst.

Materialet findes her:

Studiekreds inden 2. runde

På en del skoler afholdes en studiekreds for interesserede elever inden konkurrecen.

Der er lavet materiale til hver af de fire emner der lige er klar til en studiekreds. Til hvert emne er der en værktøjskasse, eksempler på hvordan man benytter værktøjskassen, og opgaver hvor en del er fra 2. runde. Der er desuden løsninger til samtlige opgaver.

Materialet til studiekreds:

Hæftet Olympiadematematik - et træningshæfte i problemløsning af Marianne Terp og Rasmus Østergaard er bl.a. udviklet som materiale til en studiekreds. Det er en introduktion til de fire emner algebra, geometri, kombinatorik og talteori samt en masse gode opgaver der er målrettet træning til matematikkonkurrencer. I hæftet er der små afsnit med tilhørende opgave til hvert emne. Man kan ikke nå hele afsnittet, men en god idé er at vælge to eller tre afsnit til en studiekreds, gennemgå nogle af opgaverne som eksempler og lade deltagerne arbejde med de resterende opgaver. Mange af opgaverne er noget lettere end opgaverne til 2. runde, netop for at man skal kunne nå flere i løbet af en studiekreds. Der er også eksempler fra 2. runde til hvert emne så deltagerne kan se eksempler på det. En god idé er at give deltagerne hæftet med hjem så de meget interesserede kan arbejde videre selv. Du kan finde et konkret eksempel på hvordan en studiekreds kan se ud her.

Hæftet er sendt ud til alle medlemmer af Matematiklærerforeningen, det kan lånes på biblioteket eller det kan købes her.

Hvis man ikke har holdt studiekreds inden 1. runde, kan man også bruge materialet til 1. runde i en studiekreds til 2. runde og fx supplere med nogle af de lettere opgaver fra 2. runde.

Forslag til hvordan 1. runde kan afholdes på skolen

Idéen med en første runde er bl.a. at give mange elever lejlighed til at møde flere og mere kreative facetter af matematik end de kender i forvejen, og måske opdage evner for konkurrencematematik på et ikke alt for krævende niveau. Nedenfor er forslag til to forskellige modeller.

1. runde i den almindelige undervisning

I denne model indgår deltagelse i 1. runde som en del af den almindelige matematikundervisning. Prøven afholdes på alle matematikhold med fx matematik A i løbet af dagen. Når alle prøver er afholdt, optælles svarene, og eleverne får besked.

(Ulemper: Måske har ikke alle matematikhold timer den dag. Man kan i så fald måske bytte sig til et modul. Fordele: Prøven indgår i matematikundervisningen uden at berøre andre fags undervisning.)

1. runde for udvalgte elever

I denne model opfattes matematik som noget der dyrkes af interesserede elever på linie med forskellige sportsgrene. Mange bør have chancen til første runde. I løbet af dagen arrangeres afholdelse af 1. runde i et stort lokale/en sal med plads til de deltagende elever, evt. i flere omgang. Interesserede elever melder sig til lokalt på skolen og tages ud af den almindelige undervisning for at deltage i 1. runde. Når sidste hold har besvaret prøven, opgøres resultaterne osv.

(Ulemper: Med denne procedure for afvikling mister eleverne deltagelse i andre fag i lighed med hvad der sker når enkelt-elever deltager i f.eks. sportsarrangementer i skoletiden.)

Tilmeldning af elever til 2. runde

Elever med mindst 12 rigtige svar i Georg Mohr-Konkurrencens første runde kan som hovedregel deltage i anden runde. Det er skolen der bestemmer hvilke elever den vil melde til. Skolens kontaktlærer kan ved at benytte link og kodeord fra kodebrevet (tilsendt forud for første runde) tilmelde elever. Tilmelding til anden runde kan foregå så snart første runde er afsluttet.

Resultatet af 2. runde

Her på hjemmesiden offentliggøres en samlet oversigt over konkurrencens resultat og en liste over vindernes navne, skoler og pointtal.

Pointtal for øvrige deltagere er kun tilgængelige for de enkelte skoler. De kan ses ved at benytte link og kodeord fra kodebrevet.

Materiale til dygtige elever

Til særligt dygtige elever der vurderes at have gode chancer for at blive vindere, og som allerede har arbejdet med Olympiadematematik - et træningshæfte i problemløsning, kan anbefales noget af det træningsmateriale der anvendes i træningen til de internationale matematikkonkurrencer.

Materialet samt en vejledning til det findes her.