Georg Mohr-Konkurrencen og videregående matematikkonkurrencer

Tips til træning

[Billede]

Træning til første runde af Georg Mohr-Konkurrencen

Når man skal træne til første runde, er det en god idé at løse så mange som muligt af de tidligere opgaver og tjekke sine svar. Brug gerne 90 minutter pr. sæt, og se hvor mange rigtige svar du kan få. Bagefter kan du se på de opgaver hvor du ikke svarede rigtigt, og bruge længere til på dem for at nå frem til det rigtige svar. Der er desuden træningsmateriale i algebra, kombinatorik, geometri og talteori målrettet 1. runde med gode råd og tip til opgaveløsning.

Træningsmateriale i algebra, kombinatorik, geometri og talteori.

Alle tidligere opgavesæt og svarark findes her.

Træning til anden runde af Georg Mohr-Konkurrencen

Ved Georg Mohr-Konkurrencen kan man klare sig med gymnasiematematik hvis man ellers er tilstrækkelig god til at få idéer, til at kombinere sin viden fra flere områder, til at gennemføre præcise ræsonnementer og til at formulere sig så omhyggeligt at andre kan følge med.

For at træne til konkurrencen er det en god idé at løse opgaver fra 2. runde. Når man arbejder med opgaverne fra 2. runde, er det vigtigt at øve sig på at skrive grundige og velargumenterede løsninger.

Alle tidligere opgavesæt findes her.

Som noget nyt er der nu også Tip til 2. runde med teori, opgaver og eksempler, dog endnu kun i talteori og kombinatorik

I hæftet Olympiadematematik - et træningshæfte i problemløsning af Marianne Terp og Rasmus Østergaard er der en introduktion til de fire emner algebra, geometri, kombinatorik og talteori samt en masse gode opgaver der er målrettet træning til matematikkonkurrencer.

Hæftet kan lånes på biblioteket eller det kan købes her.

Træning til videregående konkurrencer

Træning til videregående matematikkonkurrencer består først og fremmest i at man øver sig i at løse opgaver, men man har også brug for en del teori ud over gymnasiepensum. Ved træningsopholdene kombineres nyt stof med opgaveløsning. Træning til de videregående matematikkonkurrencer begynder ved vinderseminaret og fortsætter for udtagne elever ved flere træningsophold.

Nedenfor er samlet træningsmateriale til en række emner som indgår i de videregående matematikkonkurrencer NMC, BW og IMO. Materialets målgruppe er vinderne af Georg Mohr-Konkurrencen, og opgaverne er svære og krævende, men hvis du har lyst til selv at arbejde med materialet, kan følgende anbefales:


Træningsmateriale

Generelt

Talteori

Geometri

Diskret matematik

Algebra

Træningsmaterialet er skrevet af nuværende eller tidligere medlemmer af Georg Mohr-arbejdsgruppen: Jens-Søren Andersen (JA), Søren Galatius (SG), Kai Neergård (KN), Poul Printz (PP), Kirsten Rosenkilde (KR), Marianne Terp (MT) og Peter Trosborg (PT).