[logo]
GEORG MOHR-KONKURRENCEN

Opgaver i Georg Mohr-Konkurrencens første runde

Opgaver
dansk
Svarark Facitliste Problems
english
Answering sheet Answers

Georg Mohr-multiple-choice-test 2000-2005

Fra og med 2006 afvikles Georg Mohr-Konkurrencen i to runder. I 2000-2005 blev der stillet multiple-choice-opgavesæt til rådighed for elever der havde lyst til at prøve sig selv. Disse sæt kan hentes her:

Opgaver
dansk
Facitliste

Historisk note

Indtil 2009 var den anbefalede varighed af MC-testen og senere 1. runde 45 minutter. Den blev i 2010 øget til 60 minutter og i 2013 til 90 minutter. Indtil 2009 blev 10 rigtige svar i MC-testen og senere 1. runde anbefalet som forudsætning for tilmelding til 2. runde. Dette blev i 2010 ændret til 12 rigtige svar. Fra 2013 er halvdelen af opgaverne multiple-choice-opgaver, og halvdelen skal besvares med et facit.


Webmaster:
. Sidst ændret: 22/11-23 16:42.